A downloadable game

--TÜRKÇE--

UYARI: Karikatürize şiddet içerir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

EYVAH! Giraimus acıktı, KAÇIN!!

Giraimus çok aç. İstediği Gira Döner parkın tepesindeki döner dükkanında. Ancak bir sorun var... Giraimus acıktığı zaman... ORTALIĞI YIKAR!

Sen Giraimus'sun. İstediğini alacaksın.

Peki bedeli ne?

-------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mağara Jam #5 oyun yarışması için yapılmıştır. Yarışma teması: "Kötü adam sensin"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Yapımcılar:

Ali Giray "Odin The Asgardian" TOKSOY -  3D Artist

Alp Tuna "X++" BOĞAZ -  Game Developer

Arda "MR.DURDENMUS" ŞENGÜR  -  Game Developer

Elyar "Ahbar amir" SAMADPOUR -  3D Artist

Eren "Ereniko" GÜLTEKİN  -  SFX Artist + Musician

Güneş Oğuz "Shroudeye" EŞKİNAT   -  Level Designer + Coordinator

Hasan "Hasbas" KARSLIOĞLU  -  Game Developer + Coordinator

İsmail "İskars" KARSLIOĞLU  -  3D Artist

Kerem "Keremius" HASANOĞLU  - Game Developer + UI Designer

Mert "Nobody" BAŞYILDIZ -  3D Artist

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kullanılan assetler: Cartoon Water Shader by Sandvector Studios - Unreal Engine 5

--ENGLISH--

WARNING: Includes cartoon violence.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

OH NO! Giraimus is hungry, RUN!!

Giraimus is very hungry. The Gira Donner he wants is found at the top of the park. But there is a problem... When Giraimus is hungry... IT GOES BERSERK!

You are Giraimus. You will get what you want.

But at what cost?

-------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Creators:

Ali Giray "Odin The Asgardian" TOKSOY -  3D Artist

Alp Tuna "X++" BOĞAZ -  Game Developer

Arda "MR.DURDENMUS" ŞENGÜR  -  Game Developer

Elyar "Ahbar amir" SAMADPOUR -  3D Artist

Eren "Ereniko" GÜLTEKİN  -  SFX Artist + Musician

Güneş Oğuz "Shroudeye" EŞKİNAT   -  Level Designer + Coordinator

Hasan "Hasbas" KARSLIOĞLU  -  Game Developer + Coordinator

İsmail "İskars" KARSLIOĞLU  -  3D Artist

Kerem "Keremius" HASANOĞLU  - Game Developer + UI Designer

Mert "Nobody" BAŞYILDIZ -  3D Artist

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Used asset(s): Cartoon Water Shader by Sandvector Studios - Unreal Engine 5

Created for Mağara Jam #5. Jam theme was: "You are the evil"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

X++: https://www.instagram.com/devlp_0x/

MR.DURDENMUS :https://www.instagram.com/ardasengur55/

KEREMIUS:https://www.instagram.com/keremh_1/

Download

Download
GiraimusFinal.zip 757 MB

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Ə

(+1)

giraimusssssss

(+1)

Giraimus Smashhhhhhh!!!!!!!

Giraimus ÇOK AÇ, HAMMMMMMMMMMMMMMMM!